ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Αναλυτικά στοιχεία του έργου ως προς το φυσικό αντικείμενο και τις επιπτώσεις.

Αντικειμενο και Στοχοι του Εργου

Μετά από αρκετά χρόνια επικράτησης των ιδιοσκευασμάτων στη θεραπευτική, σήμερα αρχίζει να εισάγεται και πάλι δυναμικά η χρήση βοτάνων. Το ενδιαφέρον πολλών ερευνητικών μονάδων στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού στρέφεται και πάλι στις πρωτογενείς πηγές, τα φαρμακευτικά φυτά, αναζητώντας νέα μόρια ή και εκχυλίσματα βοτάνων με θεραπευτικές εφαρμογές σε νοσήματα, για τα οποία η παραδοσιακή θεραπευτική προσέγγιση με συμβατικά φάρμακα δεν είναι πολύ αποτελεσματική ή ενέχει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η καλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών επομένως, θα μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της Ηπείρου. Θεωρούμε λοιπόν, ότι σε αυτή την προσπάθεια θα συνεισέφερε τα μέγιστα η δημιουργία μιας διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά, που μέσω διασύνδεσης με άλλες ηλεκτρονικές βάσεις, θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, στα πλαίσια προκλινικής και κλινικής μελέτης θα διερευνηθεί η πιθανή νευροπροστατευτική επίδραση εκχυλισμάτων βοτάνων, που φύονται στην Ήπειρο, σε νευρικά κύτταρα, στη συνέχεια σε ζωικά μοντέλα νόσου Alzheimer’s και σε επόμενο βήμα σε ασθενείς.

Συγκεκριμένα, κατά την κλινική μελέτη θα διερευνηθεί σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και νόσο Alzheimer’s, το πιθανό όφελος των βοτάνων, με την μεγαλύτερη προστατευτική επίδραση στα κυτταρικά και ζωικά μοντέλα της προκλινικής μελέτης. Στόχος είναι να αναδειχθεί το βότανο ή το κοκτέιλ βοτάνων, που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σαν φυτικό φάρμακο και να χορηγηθεί σε ασθενείς για την βελτίωση των νοητικών λειτουργιών τους, επιβραδύνοντας ταυτόχρονα την νευροεκφυλιστική διαδικασία.

Τα μέχρι τώρα ευρήματα αλλά και τα αναμενόμενα πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό της περαιτέρω ανάπτυξης της Start up Εταιρίας Πληροφορικής NEURON ENERGY SOLUTIONS αλλά και της Φαρμακευτικής Εταιρίας HELP. Θα εμπεδώσουν επίσης, την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών ομάδων, βασικών και κλινικών επιστημόνων με δυναμικές επιχειρηματικές ομάδες και θα δημιουργήσουν τη βάση για περαιτέρω ωρίμανση και εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.