ΕΤΑΙΡΟΙ Πανεπιστημιο Ιωαννινων

Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πανεπιστημιο Ιωαννινων Τμημα Ιατρικης

Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Ιατρικού Τμήματος, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στεγάζεται σε 620 m2 εργαστηριακού χώρου, και είναι πλήρως εξοπλισμένο με πάγκους, γραμμές αποσταγμένου νερού, γραμμές κενού και αερίων, Cold room, σκοτεινό θάλαμο, απορροφητήρες αναθυμιάσεων (απαγωγούς) κλπ. Επίσης, το Εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με σημαντικό εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως βαθειές καταψύξεις (-80οC), καταψύξεις (-20οC) και ψυγεία, εγκαταστάσεις κυτταροκαλλιέργειας, υδατόλουτρα, αντλία για απομόνωση πρώιμων κυττάρων, συσκευές κάθετης και οριζόντιας ηλεκτροφόρησης, συσκευή PCR, επιτραπέζιες ψυχόμενες φυγοκέντρους, ψυχόμενη υπερφυγόκεντρο, πιπέτες, ομογενοποιητή, μικροσκόπιο, φθορισμόμετρα, φασματοφωτόμετρο, β- και γ-counter, συσκευή Nanodrop, συμπεριλαμβανομένου όλου του απαραίτητου εργαστηριακού μικροεξοπλισμού και με συσκευή υγρής χρωματογραφίας υψηλής πιστότητας (HPLC) καθώς και κυτταρόμετρο ροής.

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου εν συντομία εστιάζονται στο μεταβολισμό φαρμάκων, σε βασική έρευνα έναντι του καρκίνου και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών, στη μελέτη νευροανπτυξιακών και νευροεκφυλιστικών ασθενειών και μελέτης της επίδρασης εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπλέον, το Εργαστήριο Φαρμακολογίας έχει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση, επίβλεψη και την εν γένει άρτια λειτουργία του Εκτροφείου Πειραματοζώων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου πειραματικά ζωικά μοντέλα νοσημάτων αλλά και διαγονιδιακά μοντέλα μπορούν να φιλοξενούνται, σε συνθήκες, που διασφαλίζουν την λήψη αξιόπιστων αποτελεσμάτων από τις πειραματικές διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν πειραματόζωα.

Περισσοτερα

logopanepistimioioanninon300.jpg

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.