ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Αναλυτικά στοιχεία του έργου ως προς το φυσικό αντικείμενο και τις επιπτώσεις.

Περιγραφη Ενοτητων

Για τη προσέγγιση του σκοπού της προτεινόμενης μελέτης: Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά- Διερεύνηση της πιθανής ευεργετικής επίδρασης βοτάνων στην Ήπια Νοητική Διαταραχή και τη νόσο Alzheimer’s (προκλινική και κλινική μελέτη), και στα χρονικά πλαίσια, που ορίζει το παρόν πρόγραμμα, η προτεινόμενη μελέτη οργανώθηκε γύρω από τέσσερις ενότητες.

Ενότητα Ι: Προκλινική μελέτη διερεύνησης της πιθανής ευεργετικής επίδρασης βοτάνων στην Ήπια Νοητική Διαταραχή και τη νόσο Alzheimer’s

ΠΔ1: Παρασκευή εκχυλισμάτων από βότανα
Η παρασκευή των εκχυλισμάτων από τα κάτωθι βότανα: [Salvia lavandulifolia (φασκόμηλο), Thymus serpyllum ή Saturejia hortensis (θυμάρι), Ocimum Basilicum (βασιλικός), Aloe vera (αλόη), Crocus sativus (κρόκος), Sideritis raeseri (τσάι βουνού), Curcuma domestica ή Curcuma longa (κουρκουμάς), Rosmarinus officinalis (δενδρολίβανο), Olea europaea (φύλλα ελιάς, αγουρέλαιο)] θα γίνει από την Εταιρεία, που θα επιλεγεί και ορίζεται ως Υ.Ε.. Η όλη διαδικασία παρασκευής και ταυτοποίησης θα ξεκινήσει από την πρώτη ημέρα της έναρξης του έργου και θα συνεχίσει σταδιακά μέχρι την ολοκλήρωση της επιστημονικής μελέτης. Τα εκχυλίσματα θα διατίθενται στις ερευνητικές ομάδες για την προκλινική και κλινική μελέτη.

ΠΔ2: In vitro αξιολόγηση της νευροπροστατευτικής δράσης των εκχυλισμάτων βοτάνων
Η διερεύνηση της πιθανής νευροπροστατευτικής δράσης των εκχυλισμάτων των υπό μελέτη βοτάνων θα γίνει στις νευρικές κυτταρικές σειρές, που αναφέρονται στην μεθοδολογία, και τα αποτελέσματα αναμένεται να δείξουν το εκχύλισμα ή το κοκτέιλ εκχυλισμάτων, που θα έχει την μεγαλύτερη νευροπροστατευτική επίδραση. Η in vitro μελέτη θα παρέχει επίσης, ενδείξεις για τους πιθανούς μηχανισμούς της νευροπροστατευτικής δράσης του ή των εκχυλισμάτων.

ΠΔ3: In vivo αξιολόγηση της νευροπροστατευτικής δράσης των εκχυλισμάτων βοτάνων σε ζωικό μοντέλο νόσου Alzheimer’s
Σε διαγονιδιακό στέλεχος νόσου Alzheimer’s, που έχει ήδη δημιουργηθεί στην Αμερική και αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας, του Τμήματος Ιατρικής του ΕΚΠΑ και θα διατεθεί στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας, του Τμήματος Ιατρικής του ΠΙ, θα γίνει χορήγηση για διάστημα 1-3 μηνών, των εκχυλισμάτων βοτάνων με την μεγαλύτερη νευροπροστατευτική δράση στα νευρικά κύτταρα, που θα αποκαλύψει η in vitro μελέτη. Η αξιολόγηση της πιθανής προστατευτικής επίδρασης των βοτάνων θα γίνει σε επίπεδο νοητικών λειτουργιών και άλλων συμπτωμάτων κατά την περίοδο της χορήγησης με ειδικές δοκιμασίες συμπεριφοράς. Επίσης, θα εκτιμηθεί η επίδραση των εκχυλισμάτων σε παράγοντες, που συνδέονται με την παθοφυσιολογία της νόσου Alzheimer’s, όπως το επίπεδο έκφρασης των πρωτεϊνών Tau και Aβ στον ιππόκαμπο και εγκεφαλικό φλοιό των μυών, στο λιπιδαιμικό τους προφίλ, και στο επίπεδο κυτοκινών στον ορό (IL-1β, IL-6, TNFα), μεταξύ άλλων.

Ενότητα ΙΙ: Κλινική μελέτη διερεύνησης της πιθανής ευεργετικής επίδρασης εκχυλισμάτων βοτάνων στην Ήπια Νοητική Διαταραχή και τη νόσο Alzheimer’s

ΠΔ4: Αξιολόγηση της πιθανής νευροπροστατευτικής επίδρασης εκχυλισμάτων βοτάνων σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και νόσο Alzheimer’s.
Σε ασθενείς με Ήπια Νοητική Διαταραχή και νόσο Alzheimer’s θα χορηγηθεί το εκχύλισμα ή το κοκτέιλ εκχυλισμάτων βοτάνων με την μεγαλύτερη νευροπροστατευτική δράση, που θα αναδειχθεί από την in vitro και in vivo προκλινική μελέτη. Σε αυτούς τους ασθενείς θα αξιολογηθεί η επίδραση των βοτάνων σε επίπεδο νοητικών λειτουργιών (μνήμη, λόγος, προσανατολισμός κλπ) με ειδικές δοκιμασίες, που αναφέρονται στη μεθοδολογία, και θα συσχετιστούν με πιθανές μεταβολές στο λιπιδαιμικό προφίλ τους, αλλά και άλλες παραμέτρους (πχ κυτοκίνες, οξειδωτικό στρες κλπ), που έχουν συνδεθεί με την παθοφυσιολογία της νόσου. Η σύγκριση θα γίνει με ασθενείς με νόσο Alzheimer’s, που τους χορηγείται αναστολέας χολινεστερασών ή placebo και ασθενείς με Ήπια Νοητική διαταραχή, που δεν λαμβάνουν καμία αγωγή ή λαμβάνουν placebo.

Ενότητα ΙII: Παραγωγή φυτικού φαρμάκου (herbal drug) Τα αποτελέσματα της προκλινικής μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη φυτικού φαρμάκου από την εταιρεία HELP A.B.E.E. με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στην πράξη. Το εκχύλισμα ή κοκτέιλ εκχυλισμάτων θα μορφοποιηθεί σε φαρμακοτεχνική μορφή κατάλληλη τόσο για τη σταθερότητα του προϊόντος όσο και για τη χρήση του από τους ασθενείς, ενώ θα γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και πιλοτικές παρτίδες για τη δημιουργία φακέλου, ώστε να μπορεί το προϊόν να αδειοδοτηθεί σε δεύτερο στάδιο από τις αρμόδιες αρχές.

ΠΔ5: Έκθεση αποτελεσμάτων των μελετών προ-μορφοποίησης

ΠΔ6: Έκθεση αποτελεσμάτων των μελετών μορφοποίησης

ΠΔ7: Έκθεση αποτελεσμάτων δοκιμαστικών/πιλοτικών παραγωγών και σταθερότητας

ΠΔ8: Έκθεση μελέτης προοπτικών των τελικών προϊόντων και ανάλυσης αγοράς

Ενότητα ΙV: Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά

ΠΔ9-11: Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά
Η εταιρεία NEURON ENERGY SOLUTIONS (NES), θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει μια ολοκληρωμένη διαδραστική ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά, με τις αντίστοιχες Web και mobile διεπαφές. Μέσω διασύνδεσης και με άλλες ηλεκτρονικές βάσεις θα παρέχει πληροφορίες στα ελληνικά και αγγλικά, στους ενδιαφερόμενους ερευνητές-μελετητές, καθώς και σε καλλιεργητές, σχετικά με το ποιά βότανα χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένο νόσημα (π.χ. νόσο Alzheimer’s), ή σε ποιά νοσήματα χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο βότανο, και με ποιές δραστικές ουσίες συνδέεται αυτή η θεραπευτική χρήση του (π.χ. θυμάρι). Οι πληροφορίες αυτές θα στηρίζονται σε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας (πειραματικές, κλινικές, και επιδημιολογικές μελέτες). Θα υπάρχουν επίσης, links ελληνικών και διεθνών ερευνητικών κέντρων, που ασχολούνται με βότανα, και διασύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές βάσεις για τα φαρμακευτικά φυτά, όπως η http://mediplantepirus.med.uoi.gr/pharmacology. Επίσης, μέσω σχετικών APIs και Web Services, θα παρέχονται πληροφορίες για την καλλιέργεια και ταυτοποίηση-μεταποίηση των βοτάνων, πρόσβαση σε site καλλιεργητών-παραγωγών-εμπόρων, site σχετικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης, σχετική νομοθεσία κλπ. Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων θα βασίζεται στις τελευταίες τεχνολογίες του διαδικτύου και της ανάπτυξης εφαρμογών στο σύννεφο (Big data και cloud-based applications).

ΠΔ9: Αρχιτεκτονική συστήματος ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και λειτουργικές προδιαγραφές

ΠΔ10: Αρχική έκδοση πλατφόρμας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων

ΠΔ11: Τελική έκδοση πλατφόρμας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και συμπληρωματικών mobile εφαρμογών

ΠΔ12: Ολοκλήρωση της μελέτης

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.